Modelo de contrato de difusión publicitaria por inserción hipertexto web